Digital Marketing

Digital Marketing

Το Digital marketing είναι είναι οι προσπάθειες πώλησης αγαθών και υπηρεσιών με χρήση των ψηφιακών μέσων για την μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων. Σαν ψηφιακά μέσα θεωρούνται τα website, τα e-shop, τα social media, τα κινητά, τα video και τα emails.

Ποιό είναι το χαρακτηριστικό του internet marketing

Εκείνο που διαφοροποιεί το internet marketing από το παραδοσιακό marketing είναι ότι όλα τα κανάλια μετάδοσης του διαφημιστικού μηνύματος είναι διασυνδεδεμένα, online, με τον τελικό αποδέκτη του μηνύματος, ο οποίος μπορεί και αλληλεπιδρά την στιγμή που δέχεται το μήνυμα.
Το internet marketing πρέπει λοιπόν να βρει:

⦁ το κατάλληλο κοινό για να προωθήσει ένα προϊόν
⦁ να εντοπίσει ποιο ηλεκτρονικό μέσο θα τον οδηγήσει στο κοινό αυτό
⦁ να βρει το καίριο μήνυμα και δυνατές λέξεις για να ωθήσει τον κοινό να ενδιαφερθεί
⦁ να μετατρέψει το ενδιαφέρον σε αγορά προϊόντος.

Οφέλη του Digital Marketing

Άμμεση και γρήγορη αύξηση πωλήσεων, διότι μειώνει δραστικά τον χρόνο μεταξύ της πληροφόρησης του πελάτη και της απόφασης του να αγοράσει.Επιτρέπει τόσο την συνολική όσο και τοπική στόχευση πελατών. Έχει χαμηλότερο κόστος από το παραδοσιακό marketing.Αναπτύσσεται σε πολλά και διαφορετικά περιεχόμενα και κανάλια εφαρμογής, ώστε να προσεγγίζει όλο το κοινό.

Δίνει την δυνατότητα αλληλοεπίδρασης με το κοινό και αυξάνει την αφοσίωσή του.
Έχει μετρήσιμα αποτελέσματα και οδηγεί στην βελτιστοποίηση όλων των δικτυακών μέσων της εταιρείας.

Έχει μεγάλο σωρευτικό και αυξητικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στις πωλήσεις διότι :

 • Το digital marketing δημιουργεί ροές μελλοντικών πελατών( lead generation) προς την επιχείρηση και αυτό συνεπάγεται επίτευξη μελλοντικών πωλήσεων.
 • Οι υπηρεσίες digital marketing επιτρέπουν την επαναπροσέγγιση πελατών που δεν αγόρασαν την πρώτη φορά (remarketing)

Το e-marketing δεν κοστίζει ακριβά και είναι αναγκαίο

Η δημιουργία ενός website ή e shop δεν είναι αρκετή να σας φέρει επισκεψιμότητα, πωλήσεις και κέρδη. Χρειάζονται προωθητικές ενέργειες, χρειάζεται digital makreting για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι υπηρεσίες digital marketing που προσφέρει η Webed είναιαποτελεσματικές, ελκυστικές και οικονομικές.Επιτυγχάνουμε στην ψηφιακή διαφήμιση διότι:

 • διαθέτουμε ισχυρή γνώση του communications network
 • εφαρμόζουμε multi channel advetrisement
 • είμαστε ειδικευμένοι και αφοσιωμένοι στην επιτυχία σας

Διαφήμιση Google ad words

Ο τύπος αυτός της διαφήμισης ονομάζεται και PPC marketing (Pay Per Click, PPC) ή marketing με πληρωμή ανά κλικ.
Είναι από τις δημοφιλέστερες μορφές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και εφαρμόζεται ευρύτατα διότι έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • πληρώνει η εταιρεία μόνο αν κάποιος επισκέπτης κάνει κλικ και επισκεφτεί το δικτυακό της τόπο,
 • προσφέρει άμεση αναγνώριση ,
 • έχει άμεση και γρήγορη εμφάνιση,
 • είναι ιδανική για την προώθηση προσφορών, εποχικών προϊόντων, νέων προϊόντων και νέων εταιρειών.

Η μεγάλη δυσκολία στο PPC marketing, αλλα και η τέχνη, και εδω βοηθάει καταλυτικά η Webed, είναι να στοχεύσει η Google ad word διαφήμιση σε μη ακριβές λέξεις-κλειδιά που όμως φέρνουν πωλήσεις!

Υπηρεσίες Digital Marketing & Ψηφιακό Μαρκετινγκ

Στρατηγικός σχεδιασμός της διαφήμισης στο ίντερνετ

Ακολουθούμε standard στρατηγικές διαφήμισης στο ιντερνετ εφαρμόζοντας το σύστημα S.M.A.R.T. ( smart = έξυπνος στα Αγγλικά)

Specific: είναι ο στόχος της on line διαφήμισης εξειδικευμένος;
Measurable: είναι ο στόχος στο e commermce μετρήσιμος;
Achievable:  είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι του digital marketing;
Relevant:  είναι σχετικοί οι στόχοι με το μακροπρόθεσμο πλάνο;
Timely:  πότε θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα;

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθεί κάθε διαφήμιση στο ίντερνετ για να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να φέρει την μέγιστη δυνατή αύξηση πωλήσεων με το μικρότερο κόστος:

 • Γενική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, του ανταγωνισμού και της αγοράς.
 • Δημιουργία των 3 συστατικών του digital marketing:
  αντιπροσωπευτική περσόνα- μήνυμα-μέσο προώθησης.
 • Ανάπτυξη της διαφήμισης- δημοσίευση – διαμοιρασμός(sharing)
 • Βελτιστοποίηση ( oprimazation) του site, eshop και όλων των ηλεκτρονικών μέσων στα οποία θα διαφημιστεί η εταιρεία.
 • Μέτρηση αποτελεσμάτων- διορθώσεις-απολογισμός.

Social media marketing

Απο την στιγμή που όλοι οι καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι με κάποιο μέσον κοινωνικής δικτύωσης και περιηγούνται από μισή έως και έξι ώρες την ημέρα, η διαφήμιση στα social media είναι μονόδρομος.
Αξίζει να διευκρινήσουμε ότι το social media marketing γίνεται μέσα από τις ειδικες πλατφόρμες που πρoσφέρουν τα μέσα αυτά. Όμως κάθε πλατφόρμα απαιτεί να προσαρμοστεί και να ρυθμιστεί στην συγκεκριμένη προώθηση που κάνει ο πελάτης με ειδική στόχευση κοινού, και αποστολή συγκεκριμένου διαφημιστικού μηνήματος, που είναι μια αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη διαδιακασία

Γιατί χρειάζεστε digital marketing στην εποχή μας;

Το digital marketing αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για κάθε επιχείρηση στην εποχή μας. Μια δυνατή διαδικτυακή παρουσία είναι θεμελιώδης για την επιτυχημένη προβολή και ανάπτυξη κάθε επιχείρησης, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες online. Το digital marketing γλυφάδα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το κοινό τους μέσω διαφόρων καναλιών όπως τα social media, το email, τα google ads και άλλα.

Επιπλέον, το digital marketing προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους βάσει των δεδομένων και των αναγκών του κοινού τους. Με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, το digital marketing αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.

Διαφήμιση στο Facebook

Το Facebook κυριαρχεί και είναι το άριστο μέσο για social media marketing με 2,9 δισεκατομμύρια ενεργούς οπαδούς που ασχολούνται με αυτό από τριάντα λεπτά μέχρι και τρεις ώρες ημερησίως:

 • Η διαφήμιση στο Facebook είναι οικονομική.
 • Η πλατφόρμα διαφήμισης του Facebook παρέχει πλήρη και ακριβή στόχευση κοινού, διαθέτοντας αναλυτικότατα δεδομένα.
 • Επιτρέπει την στόχευση πολύ ειδικού κοινού.
 • Επιτρέπει την δημοσίευση διαφορετικών μηνυμάτων με διαφορετικό περιεχόμενο.
 • Βοηθά στο remarketing (επαναπροσέγγιση) σε όσους αλληλεπίδρασαν.
 • Ενδυναμώνει το μήνυμα με την τοποθέτηση call to action ( προτροπή για δράση).
 • Αυξάνει πολύ την επισκεψιμότητα.
 • Η διαφήμιση εμφανίζεται συγχρόνως και στο Instagram.

Ηλεκτρονική διαφήμιση στο Tweeter, Διαφήμιση στο LinkedIn ,
digital διαφήμιση στο Τik Τok και ΥouΤube

Είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε και να σχεδιάσουμε διαφημήσεις στα παραπάνω social media, ανάλογα με το κοινό που θέλετε να προσεγγίσετε, δεδομένο οτι διαδικασίες βασίζονται πάνω στην πλατφόρμα που προσφέρει το κάθε μέσον, με τις ανάλογες προσαρμογές και στοχεύσεις κοινού.

1.Ποιά είναι τα 5 D που καθορίζουν το Digital marketing;

Τα 5 D που καθορίζουν τον κόσμο του digital makreting, είναι αυτά που αποτελούν τα κανάλια του μηνύματος και δημιουργούν τα δεδομένα. Επιπρόσθετα, βοηθούν στην αλληλεπίδραση και την συμμετοχή και τελικά οδηγούν σε πωλήσεις και κέρδη.
Τα 5D αποτελούνται από τις digital devices, τις ψηφιακές συσκευές, και τις digital platforms, ψηφιακές πλατφόρμες, όπου περιλαμβάνονται όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρίτο είναι τα digital media, τα ψηφιακά μέσα. Τα digital data, τα ψηφιακά δεδομένα και η digital technology, η ψηφιακή τεχνολογία, συμπληρώνουν την πεντάδα.

2.Ποιοί είναι οι πιο δημοφιλείς τρόποι για διαφήμιση στο internet και γιατί αυτή είναι πολύ αποτελεσματική;

1.SEO marketing
2.pay per click marketing
3.content marketing
4.sosial media marketing
5.email marketing
6.mobile marketing
7.affiliate marketing
8.video marketing

Η διαφήμιση στο internet είναι πολύ αποτελεσματική και αποδοτική διότι όλα τα μέσα είναι συνδεδεμένα και ο πελάτης δέχεται από παντού το ίδιο μήνυμα, ενώ η ψηφιακή διαφήμιση είναι και οικονομική.

3.Πόσο σημαντικό είναι το digital copywriting στο digital marketing;

Τα θεμέλια της ψηφιακής διαφήμισης είναι το κείμενο γραμμένο από ειδικό για digital marketing. Το κείμενο αυτό θα συμπυκνώσει το μήνυμα σε λίγη έκταση, θα συμπεριλάβει τις λέξεις-κλειδιά, θα περιέχει οποσδήποτε call to action και τελικά θα επιτύχει την πώληση για την εταιρεία.
Digital marketing διαφήμιση χωρίς digital copywriting είναι μισή δουλειά.

4.Τι σημαίνει reach, impression, και engagement στο digital marketing;

Reach, είναι ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτεται έναν ισότοπο να δει το περιεχόμενό του.
Impression (εμφάνιση), είναι οι φορές που εμφανίστηκε μια διαφήμιση σε όλα τα μέσα.
Engagement (συμμετοχή), είναι ο αριθμός των ατόμων που έκαναν αλληλεπίδραση με την διαφήμισή μας.

5.Κάνω διαφήμιση στα social media. Χρειάζομαι επιπλέον και seo και content marketing ;

Κάθε διαφημιστική ενέργεια και κάθε μέσο έχει συγκεκριμένη στόχευση και φέρνει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Πιστεύουμε οτι η διαφήμιση με seo πρέπει να γίνεται γιατί σας φέρνει πελάτες που αναζητούν το συγκεκριμένο είδος και επομένως μεγαλύτερη πιθανότητα να αγοράσουν ενώ
έχει μακροπρόθεσμη θετική επίδραση στις πωλήσεις της εταιρίας.
Ομοίως το content marketing δεν φέρνει μόνο άμεσα αποτελέσματα αλλά εξακολουθεί και υποστηρίζει τις πωλήσεις και φέρνει επισκεψιμότητα ακόμη και αν σταματήσετε κάθε διαφήμιση.

6.Τι είναι καλύτερο ,να κάνω ψηφιακή διαφήμιση σε ένα μόνο κοινωνικό μέσο ή να κάνω συνδυασμούς;

Ο συνδυασμός διαφορετικών μέσων είναι αποτελεσματικότερος διότι σας επιτρέπει να πλησιάσετε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, αλλά και να διαπιστώσετε σε ποιο μέσο η διαφήμιση σας αποδίδει καλύτερα.

7.Τι μετράει το CTR, το CPC και το ROI στο Digital marketing;

Click-Through-Rate (CTR) είναι η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων.
Είναι ο σημαντικότερος δείκτης απόδοσης ενός site ή e-shop γιατί δείχνει αμέσως πόσο ενδιαφέρουσα και ελκυστική ήταν η διαφήμισή μας ώστε ο επισκέπτης να κάνει κλικ να επισκεφθεί τον ισότοπό μας.Oρίζεται σαν κλικ (που έλαβε η διαφήμιση) προς τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισης,σαν παράδειγμα, 5 κλικ δια 100 εμφανίσεις= 5% είναι το CTR
Cost Per Click (CPC), κόστος ανά κλικ.
Ορίζεται σαν το κόστος της διαφήμισης προς τα κλικ που έλαβε,
δηλαδή 150 Ε (κόστος διαφήμισης) δια 42 κλικ ( που έλαβε)= 3,571 Ε( κόστος ανά κλικ).

ROI, return on investment, απόδοση επένδυσης.
Πωλήσεις μετά την διαφήμιση μείον πωλήσεις πριν την διαφήμιση δια κόστος διαφήμισης και όλο επί 100.Σαν παράδειγμα, αν τον προηγούμενο μήνα είχατε πωλήσεις 1000 Ε, κάνατε μια διαφημιση ad words που κόστισε 200 Ε και οι πωλήσεις σας έφτασαν στο τέλος του μήνα τα 2000 Ε, τότε η αύξηση στις πωλησεις σας ήταν 1000 Ε
αφού 2000Ε-1000Ε = 1000Ε.
Οπότε εφαρμόζοντας τον ορισμό έχουμε (1000 δια 200) επί 100= 500% δηλαδή για κάθε ένα Ε που ξοδεύω για διαφήμιση παίρνω πίσω σαν κέρδος 5 Ε.

8.Τι είναι το conversion rate (ρυθμός μετατροπής) και πως βελτιστοποιείται;

Conversion rate, ρυθμός μετατροπής, είναι ο αριθμός των ατόμων που επισκέφτηκαν τον ιστότοπο μας και έκαναν μια μετατροπή (μια πράξη) σε σχέση με το σύνολο όλων των ατόμων που επισκέφτηκαν τον ιστότοπο. Σαν παράδειγμα, αν επισκέφτηκαν μια σελίδα εγγραφής newsletter 100 άτομα και εγγράφηκα 4 άτομα, τότε 100: 4 = 4% είναι ο ρυθμός μετατροπής.
Υπάρχουν αρκετές τεχνικές για να αυξηθεί το αριθμός των μετατροπών και οι επισκέψεις να μετατραπούν σε πράξεις και αγορές. Μπορούμε να αναφέρουμε τον εντυπωσιακό σχεδιασμό της landing page και το ενδιαφέρον περιεχόμενο στον ιστότοπο με ελκυστικούς τίτλους. Ο σωστός σχεδιασμός κειμένων, η πρόσθεση Call-to-action και η αυξημένη εμπειρία αγορών συντείνουν κατά πολύ στην αύξηση του αριθμού μετατρεψιμότητας.